Dağıtım Şirketleri için Çözümler

Ülkemizde en temiz yakıt doğal gaza olan ihtiyaç, artan abone sayısı ile gün geçtikçe artmaktadır. 

 

OMV Enerji serbest tüketici satışlarında ve doğal  gaz tedarik optimizasyonundan elde ettiği veya sadece edindiği ulusal  ve uluslararası tecrübeyi, dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılarken kullanabilmekte ve bu sayede farklı kaynaklardan edindiği doğal gazı en doğru çözümler ile dağıtım şirketlerinin tedarik ihtiyaçlarına en uygun koşulda sunabilmektedir.

 

Boru hattı doğal gazı tedariğine ek olarak OMV Enerji; EPDK’nın 08/06/2017 tarih ve 7110-7 numaralı “Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kararı gereği, dağıtım şirketlerinin ana iletim hatlarıyla ulaşamadığı noktalarda LNG ile doğal gaz tedariğini mümkün kılmaktadır.

 

LNG pazarında lider konumda olan OMV Enerji, yaygın LNG dağıtım ağı ve profesyonel filo yönetimi ile sürekli ve rekabetçi LNG tedarik edebilmektedir. OMV Enerji LNG pazarında yıllardır sürdürdüğü pazar liderliğinden elde ettiği tecrübeyle dağıtım şirketleri için dağıtım bölgelerine özgü, güvenli ve zamanında çözümler sunabilmektedir.

 

Dağıtım şirketleri güncel durumda doğal gaz ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü BOTAŞ’tan tedarik ederken, bir kısmını da özel sektör toptan satış şirketlerinden temin edebilmektedir.  Önümüzdeki dönemde abone sayısının ve sanayide kullanımın artması ile özel  sektör toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine olan satışlarının artması beklenmektedir.

 

OMV, Avusturya’da 900 km uzunluğunda doğal gaz boru hattının işleticisi olup; Avusturya ve Almanya’da  olmak üzere yaklaşık 3 BCM kapasiteli gaz depo kapasitesine sahiptir. OMV, 2017 yılında Türkiye ve Avrupa’da gerçekleştirdiği 123 TWh’lik satış hacmi ile bu alanda kendini ispatlamıştır.

 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu: 

http://www.epdk.gov.tr/TR/DokumanDetay/Dogalgaz/Mevzuat/Kanun/Dogalgaz_Piyasasi_Kanunu

EPDK Kurul Kararları: 

http://www.epdk.gov.tr/TR/Dokumanlar/Dogalgaz/Mevzuat/KurulKararlari